Kontakta oss

 Skicka ett mail är smidigaste sättet att nå oss

Postadress

Kramfors Jaktskytteklubb

c/o Carl-Gunnar Krooks
Hammarsön 157
870 52 Nyland

Styrelse

Ordförande
Per-Åke Norin 070-508 76 71  
perake.norin@in-cyberspace.se  

Kassör
Carl-Gunnar Krooks carl-gunnar.krooks@pol.kramfors.se

Ledamöter
Morgan Danielsson, Vice ordförande  
Lars Visén
Jesper Näsström
Carita Bodin
Henrik Tjärnberg

Suppleanter
Heikki Rissanen
Lars Andersson
Kristian Andersson