O.B.S

Vi har beslutat av praktiska skäl att bara ha 6st provtagare per provtillfälle

Om du bara vill göra Hagelprovet så väljer du Alla praktiska prov

Du måste ha klarat det teoretiska provet för att få avlägga praktiska prov.

Kolla i kalendern efter lediga teoretiska provtillfällen.

 

 Vi har för tillfället problem med denna tjänst, arbete pågår.
För anmäla till Prov eller kurser så kan ni ta kontakt med Per-Åke Norin, 070-508 76 71 eller mail: perake.norin@in-cyberspace.se