O.B.S

Vi har beslutat att bara ha 5st provtagare per provtillfälle p.g.a risken för smittspridning, därför finns det bara aktiva tider under alternativet ” Alla praktiska prov ” .
Så även om du bara vill göra Hagelprovet så väljer du Alla praktiska prov

Du måste ha klarat det teoretiska provet för att få avlägga praktiska prov.

Kolla i kalendern efter lediga teoretiska provtillfällen.