Det råder skjutförbud på samtliga banor under midsommar under dessa datum 18-21/6.